VÅR TJÄNST

Cookiefy är en webbtjänst som hjälper fin webbplats följa EU’s nya cookie direktiv, helt automatiserat och utan att ni behöver göra någonting alls. Cookiefy uppdaterar och kategoriserar era cookies, tar hand om och sparar dina besökares val till samtycke och ser till att alla sidor på din webbplats fungerar oberoende av vilka cookies din besökare valt att blockera.

GDPR och ePrivacy direktivet

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller för alla webbplatser med besökare från EU. ePrivacy direktivet reglerar webbsidors hantering av cookies för att och att besökare ges möjlighet till tillgänglig information kring hur deras peronuppgifter hanteras, av vilka samt till vilka länder informationen skickas. 

Från och med 2020 gäller även ePrivacy Directiv (ePD) för hur webbsidor hanterar sina cookies och behandlar användarna samtycke till.

Med hjälp av Cookiefy kan du automatisera att din webbplats hela tiden uppfyller EU’s krav på cookies och samtycke.

Mer om GDPR och ePrivacy